Welkom op de website van de TVD, dé branchevereniging voor tentenverhuurbedrijven in Nederland


In deze vereniging zijn vooraanstaande  tentenverhuurbedrijven vertegenwoordigd. 

‘The show must go on’https://youtu.be/Uo5Bk-HeBRA
Wij slaan alarm: #theshowmustgoon.
Een snelle start van testevents, extra financiële steun, perspectief en een garantiefonds voor de evenementenbranche zijn essentieel. Anders hebben we geen toekomst.


TVD COVID-19 Toolkit 

‘Tenten en overkappingen met of zonder bijeenkomstfunctie’

  

De Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven, de TVD, lid van de Alliantie van Evenementenbouwers, heeft het initiatief genomen om een Toolkit op te stellen met informatie over de verschillende soorten tenten en overkappingen met bijbehorende specifieke kenmerken.

  

Deze Toolkit dient als ondersteuning voor de organisator bij protocollen waar tenten of overkappingen gebruikt worden, groter dan 25m2 waar een vergunning of melding voor moet worden aangevraagd. Tenten worden niet alleen geleverd voor buitenevenementen, maar ook verhuurd of geleverd aan sportcentra, scholen, horeca, bedrijfsleven en wat dan ook meer.

  

De Toolkit kan worden gedownload via de link  of klik op de afbeelding.

Het beheer van deze COVID-19 virus Toolkit ligt bij de TVD, het gebruik is niet voorbehouden aan alleen leden van de TVD. De TVD neemt in deze graag het voortouw om zo het grote goed te dienen. De laatste versie van de Toolkit vindt u hier terug.13-03-20 Tentenbranche hard getroffen door Coronavirus

Bij de start van het evenementenseizoen wordt het land en daarmee de tenten- en evenementenbranche hard getroffen door het Coronavirus. Met de maatregel dat alle evenementen met meer dan 100 bezoekers tot 31 augustus verboden zijn, breken er voor de gehele evenementenbranche en daarmee de tentenbranche in het bijzonder, zeer onzekere tijden aan.

Deze maatregel lijkt noodzakelijk om het virus in te dammen, maar hoe gaat het daarna? Geen enkele organisator bindt zich nog aan contracten of overeenkomsten tot het moment dat we de verspreiding onder controle hebben. Met Nederland nr. 1 festivalland zal deze onzekerheid een zeer grote druk leggen op onze leden en hun medewerkers. Medewerkers die met hart en ziel evenementen bouwen en hieruit enorme voldoening halen. Maar deze maatregel blijkt noodzakelijk.

Deze periode is altijd, vooral in Brabant, een tijd van bezinning geweest en laten we ons dit voor nu vooral ter harte nemen. Om het virus in te perken heeft de overheid deze onvriendelijke maatregel moeten nemen om zo de gezondheid van mensen zo goed mogelijk in de hand te houden.

Laten we ons houden aan de maatregelen die onze overheid ons oplegt, opdat we gezamenlijk dit virus onder controle krijgen. Vermijd dus in ieder geval tot 31 maart sociale contacten, zodat we daarna zo snel mogelijk de economie weer op gang kunnen helpen.

Wij wensen onze minister-president Mark Rutte en het RIVM heel veel succes en wijsheid.

Meer informatie? Bel met het secretariaat van de TVD 06 20984633 of mail aan tvd@tentenverhuur-tvd.nl


Woensdag 29 januari 2020

Het doorstaan van de tent des tijds – heb je effe?

Woensdag 29 januari jl. organiseerde de TVD (Branchevereniging van Tentenverhuurbedrijven in Nederland) een kennismiddag in samenwerking met de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers) op de nieuwe locatie van Van Ham Tenten & Podia te Bladel. Met ruim 250 deelnemers, waaronder organisatoren, leveranciers en overheden, en een attractief programma kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde en succesvolle middag. 

       

Buitenevenementen in Nederland, ze worden steeds groter. Meer mensen, meer activiteiten en steeds grotere en professionelere tenten. Het is aan ons als tentenverhuurders om ervoor te zorgen dat het deel rondom tenten goed gebeurt zodat iedereen zich veilig kan voelen in en om de tent. 

      

De middag werd geleid door Willem Westermann, de dagvoorzitter en crisismanager, en Gerard Korthout, de lachvoorzitter. Middels een nagebootst 'crisiscentrum' kwamen deze middag onderwerpen voorbij middels fictieve calamiteiten. Gelukkig waren alle experts en deskundigen in de zaal aanwezig. Zij gingen onder leiding van de crisismanager met elkaar in gesprek hoe te komen tot oplossingen wanneer deze calamiteiten zich in de praktijk zouden kunnen voordoen. De fictieve calamiteiten die voorbij kwamen hadden onder meer van doen met arbo veiligheid, zaken rond op- en afbouw, maar ook met constructieve veiligheid en brandveiligheid van tenten. Verder kwam ook het milieu voorbij en de middag eindigde met de uitgebreide sessie over het weer. Een onderwerp dat een steeds grotere rol speelt rondom buitenevenementen. 

      

Een mobiel weerstation van Weerbewaking Nederland, een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in weerbewaking op buitenevenementen, kwam binnenrijden en gezamenlijk werden een aantal mogelijke weerscenario's besproken. Om het weer nog beter in beeld te brengen gaf weerman Reinier van den Berg een bevlogen presentatie waarbij hij onder meer inging op de klimaatverandering en de directe effecten hiervan op het weer. De presentatie kun je downloaden via de link.

      

Het doel van de middag was kennis delen. Het tweede doel van de middag was oude kennissen te ontmoeten en nieuwe te maken, iets wat tijdens een echte Brabantse borrel ter afsluiting in onze ogen prima gelukt is. 

    

Wij danken alle bezoekers voor het komen en de medewerking en wensen ze een veilig en succesvol seizoen! 


Woensdag 5 juni 2019

Blikseminslag is voor iedere organisator van buitenevenementen een risico om rekening mee te houden. En in de praktijk gebeurt dit vanzelfsprekend ook. Echter, nu de kans op extreme onweersbuien groter wordt als gevolg van de klimaatverandering, wordt het voor evenementorganisatoren en gemeenten nog belangrijker om zich bezig te houden met voorlichting en preventieve maatregelen. Daarom hebben de TVD, VVEM en Event Safety Institute samen met de Vakgroep Bliksembeveiliging van Techniek Nederland en Techniek Nederland de brochure Bliksembeveiliging bij buitenevenementen opgesteld. Deze geeft informatie over het voorkomen van mogelijke risico’s van blikseminslag. De brochure moet de algemene bewustwording rond bliksembeveiliging tijdens buitenevenementen vergroten.

 Blikseminslag blijft voor iedere organisator van buitenevenementen een risico om rekening mee te houden en in de praktijk gebeurt dit vanzelfsprekend ook. Nu de kans op extreme onweersbuien groter wordt als gevolg van de klimaatverandering, wordt het echter voor evenementorganisatoren en gemeenten nog belangrijker om zich bezig te houden met voorlichting en preventieve maatregelen. Zo is het in het geval van noodweer boven en evenemententerrein bijvoorbeeld mogelijk om mensen tegen directe blikseminslag te beschermen door ze te laten schuilen in een ruimte die is voorzien van bliksembeveiliging. Het is één van de maatregelen die omschreven staat in de brochure Bliksembeveiliging Bij Buitenevenementen. De brochure geeft verder onder meer informatie over het maken van een bliksem-risicotekening van het terrein. Daarmee kunnen organisatoren bepalen welke gebieden veilig zijn.

 De brochure tref je bijgaand aan en is te downloaden via de website van Techniek Nederland: https://www.technieknederland.nl/ of via deze link.


Donderdag 23 mei 2019 

Het dak gaat er op festivals vaak af, maar de tent: die moet natuurlijk gewoon blijven staan. Ook als het keihard waait, dondert van het onweer, of er een grote groep mensen er flink op los danst. BNR Techniek tour gaat langs bij bliksemexpert Aardnet, TenTech, een innovatief ontwerp- en adviesbureau op het gebied van lichtgewicht bouwen en de branchevereniging van Nederlandse tentenverhuurbedrijven. Ze bespreekt de techniek van tenten en wat er allemaal wordt gedaan om te voorkomen dat het misgaat bij extreem weer waarbij de vraag wordt gesteld hoe veilig de Nederlandse festivaltent is.

Luister dit interview terug via de podcast https://www.bnr.nl/player/audio/10118787/10378683


Woensdag 15 november 2017 is de TVD aanwezig op Festivak

Om 14:45 uur zal Debbie Reinders, voorzitter TVD en Menno Hoezee, adviseur van de TVD een presentatie geven in Keynote 2. Titel van de presentatie is 'Tenten anno nu - Bouw veilig of bouw niet!
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen.
Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden.
Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod.

Contactmiddag TVD 2017

Op 22 maart 2017 vond de eerste contactmiddag van de TVD plaats voor niet-leden. Tentverhuurbedrijven, niet zijnde leden, waren uitgenodigd en werden geïnformeerd over de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de vereniging. In een presentatie door het bestuur en leden van de technische commissie werden de activiteiten van de vereniging uiteengezet. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

De vereniging kijkt terug op een succesvolle middag, waar nog lang werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 


TVD op EPIC/Eurosonicen op Evenementcontactdag

Op zaterdag 14 januari 2017 is de TVD met een presentatie 'Tenten anno nu: bouw veilig of bouw NIET! tijdens EPIC/Eurosonic het jaar goed gestart. Daaropvolgend heeft de TVD deze presentatie eveneens gehouden op de Evenementcontactdag in Ahoy op 9 maart 2017. 
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen. Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod. 

In de presentatie is uitgebreid ingegaan op de normen en regels waar momenteel mee en aan gewerkt wordt door de branchevereniging. Nog steeds blijkt dat er veel onduidelijk is en niet bekend, waardoor verwarring ontstaat op de werkvloer. De TVD zal deze presentatie gedurende het jaar nog een aantal malen houden voor diverse werkgroepen om ervoor te zorgen dat de bekendheid van deze regels en normen groter wordt.

De presentatie werd gehouden door Ivo Bakker/Martijn van den Broek, Menno Hoezee en Debbie Reinders


Persbericht 11 december 2015

Naar aanleiding van de kennismiddag 'de Mallemolen van normen en regelgeving'.

  • Van Oort Tentenverhuur
  • Werktent
  • Kuijpers Tentenverhuur
  • Peters Tenten