Welkom op de website van de TVD, dé branchevereniging voor tentenverhuurbedrijven in Nederland


In deze vereniging zijn vooraanstaande  tentenverhuurbedrijven vertegenwoordigd.  

Woensdag 5 juni 2019

Blikseminslag is voor iedere organisator van buitenevenementen een risico om rekening mee te houden. En in de praktijk gebeurt dit vanzelfsprekend ook. Echter, nu de kans op extreme onweersbuien groter wordt als gevolg van de klimaatverandering, wordt het voor evenementorganisatoren en gemeenten nog belangrijker om zich bezig te houden met voorlichting en preventieve maatregelen. Daarom hebben de TVD, VVEM en Event Safety Institute samen met de Vakgroep Bliksembeveiliging van Techniek Nederland en Techniek Nederland de brochure Bliksembeveiliging bij buitenevenementen opgesteld. Deze geeft informatie over het voorkomen van mogelijke risico’s van blikseminslag. De brochure moet de algemene bewustwording rond bliksembeveiliging tijdens buitenevenementen vergroten.

 Blikseminslag blijft voor iedere organisator van buitenevenementen een risico om rekening mee te houden en in de praktijk gebeurt dit vanzelfsprekend ook. Nu de kans op extreme onweersbuien groter wordt als gevolg van de klimaatverandering, wordt het echter voor evenementorganisatoren en gemeenten nog belangrijker om zich bezig te houden met voorlichting en preventieve maatregelen. Zo is het in het geval van noodweer boven en evenemententerrein bijvoorbeeld mogelijk om mensen tegen directe blikseminslag te beschermen door ze te laten schuilen in een ruimte die is voorzien van bliksembeveiliging. Het is één van de maatregelen die omschreven staat in de brochure Bliksembeveiliging Bij Buitenevenementen. De brochure geeft verder onder meer informatie over het maken van een bliksem-risicotekening van het terrein. Daarmee kunnen organisatoren bepalen welke gebieden veilig zijn.

 De brochure tref je bijgaand aan en is te downloaden via de website van Techniek Nederland: https://www.technieknederland.nl/ of via deze link.


Donderdag 23 mei 2019 

Het dak gaat er op festivals vaak af, maar de tent: die moet natuurlijk gewoon blijven staan. Ook als het keihard waait, dondert van het onweer, of er een grote groep mensen er flink op los danst. BNR Techniek tour gaat langs bij bliksemexpert Aardnet, TenTech, een innovatief ontwerp- en adviesbureau op het gebied van lichtgewicht bouwen en de branchevereniging van Nederlandse tentenverhuurbedrijven. Ze bespreekt de techniek van tenten en wat er allemaal wordt gedaan om te voorkomen dat het misgaat bij extreem weer waarbij de vraag wordt gesteld hoe veilig de Nederlandse festivaltent is.

Luister dit interview terug via de podcast https://www.bnr.nl/player/audio/10118787/10378683


Woensdag 15 november 2017 is de TVD aanwezig op Festivak

Om 14:45 uur zal Debbie Reinders, voorzitter TVD en Menno Hoezee, adviseur van de TVD een presentatie geven in Keynote 2. Titel van de presentatie is 'Tenten anno nu - Bouw veilig of bouw niet!
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen.
Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden.
Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod.

Contactmiddag TVD 2017

Op 22 maart 2017 vond de eerste contactmiddag van de TVD plaats voor niet-leden. Tentverhuurbedrijven, niet zijnde leden, waren uitgenodigd en werden geïnformeerd over de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de vereniging. In een presentatie door het bestuur en leden van de technische commissie werden de activiteiten van de vereniging uiteengezet. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

De vereniging kijkt terug op een succesvolle middag, waar nog lang werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 


TVD op EPIC/Eurosonicen op Evenementcontactdag

Op zaterdag 14 januari 2017 is de TVD met een presentatie 'Tenten anno nu: bouw veilig of bouw NIET! tijdens EPIC/Eurosonic het jaar goed gestart. Daaropvolgend heeft de TVD deze presentatie eveneens gehouden op de Evenementcontactdag in Ahoy op 9 maart 2017. 
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen. Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod. 

In de presentatie is uitgebreid ingegaan op de normen en regels waar momenteel mee en aan gewerkt wordt door de branchevereniging. Nog steeds blijkt dat er veel onduidelijk is en niet bekend, waardoor verwarring ontstaat op de werkvloer. De TVD zal deze presentatie gedurende het jaar nog een aantal malen houden voor diverse werkgroepen om ervoor te zorgen dat de bekendheid van deze regels en normen groter wordt.

De presentatie werd gehouden door Ivo Bakker/Martijn van den Broek, Menno Hoezee en Debbie Reinders


Persbericht 11 december 2015

Naar aanleiding van de kennismiddag 'de Mallemolen van normen en regelgeving'.

  • t Hekeltje
  • De Kruijf Tenten
  • Aalster Tentenbedrijf Van der Werff
  • De Markies Nijmegen
  • Tentzetter.nl