Welkom op de website van de TVD, dé branchevereniging voor tentenverhuurbedrijven in Nederland. 


In deze vereniging zijn vooraanstaande  tentenverhuurbedrijven vertegenwoordigd.  

Woensdag 15 november 2017 is de TVD aanwezig op Festivak

Om 14:45 uur zal Debbie Reinders, voorzitter TVD en Menno Hoezee, adviseur van de TVD een presentatie geven in Keynote 2. Titel van de presentatie is 'Tenten anno nu - Bouw veilig of bouw niet!
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen.
Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden.
Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod.

Contactmiddag TVD 2017

Op 22 maart 2017 vond de eerste contactmiddag van de TVD plaats voor niet-leden. Tentverhuurbedrijven, niet zijnde leden, waren uitgenodigd en werden geïnformeerd over de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de vereniging. In een presentatie door het bestuur en leden van de technische commissie werden de activiteiten van de vereniging uiteengezet. Deze presentatie kunt u hier downloaden.

De vereniging kijkt terug op een succesvolle middag, waar nog lang werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 


De TVD op EPIC/Eurosonic en op Evenementcontactdag

Op zaterdag 14 januari jl. is de TVD met een presentatie 'Tenten anno nu: bouw veilig of bouw NIET! tijdens EPIC/Eurosonic het jaar goed gestart. Daaropvolgend heeft de TVD deze presentatie eveneens gehouden op de Evenementcontactdag in Ahoy op 9 maart jl. 
Veiligheid en het bouwen van tenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierbij kunnen we niet om regels heen. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de scheidslijnen. Wie werkt tegenwoordig nog als prutser en wie is de professional van nu. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Normen, regelgeving, tentonderzoeken en alles wat de branche bezighoudt komt tijdens deze sessie aan bod. 

In de presentatie is uitgebreid ingegaan op de normen en regels waar momenteel mee en aan gewerkt wordt door de branchevereniging. Nog steeds blijkt dat er veel onduidelijk is en niet bekend, waardoor verwarring ontstaat op de werkvloer. De TVD zal deze presentatie gedurende het jaar nog een aantal malen houden voor diverse werkgroepen om ervoor te zorgen dat de bekendheid van deze regels en normen groter wordt.

De presentatie werd gehouden door Ivo Bakker/Martijn van den Broek, Menno Hoezee en Debbie Reinders


Persbericht 11 december 2015

Naar aanleiding van de kennismiddag 'de Mallemolen van normen en regelgeving'.

  • Steenge Tentenverhuur
  • Van Ham Tenten en Podia B.V.
  • Rinico Tentenverhuur
  • MAX Tenten