Is lidmaatschap van de TVD interessant voor u? Stuur een mail aan het secretariaat. Zij zullen met u contact opnemen om u van meer informatie te voorzien.Buitengewoon lidmaatschap

Het bestuur van de TVD biedt toeleveranciers de mogelijkheid als buitengewoon lid toe te treden tot de Nederlandse vereniging van tentenverhuurbedrijven. Op hen is een aangepast lidmaatschapsrecht van toepassing.

Toeleveranciers van de leden van TVD kunnen buitengewoon lid worden en hebben zo een laagdrempelig platform om met de leden van de TVD in contact te komen. De mix tussen leden en hun toeleveranciers draagt bij tot een betere onderlinge verstandhouding en samenwerking. Door de leden wordt het onderlinge (informele) contact tussen branchegenoten als zeer waardevol ervaren.

Buitengewone leden zijn bedrijven die zich bezighouden met de productie en/of levering van specifieke (onder)delen en diensten voor de tentenbranche.

Na goedkeuring door het bestuur wordt het lidmaatschap toegekend.

Buitengewone leden

 • Ontvangen een uitnodiging voor ledenbijeenkomsten (2 per jaar [excl. ALV]) en workshops van de TVD.
 • Ontvangen de periodieke nieuwsbrief van de TVD.
 • Hebben de mogelijkheid eens per jaar een advertentie/advertorial in de nieuwsbrief te plaatsen.
 • Krijgen een vermelding op de website.
 • Worden in de gelegenheid gesteld de leden van de TVD uit te nodigen voor een bedrijfsbezoek. Voor eigen kosten.
 • Worden in de gelegenheid gesteld de leden een aanbod te doen voor het gezamenlijk inkopen van producten.

Kosten voor het buitengewoon lidmaatschap zijn € 750,-, excl. BTW per kalenderjaar.

De informatie is hier ook te down loaden.

 • De Kruijf Tenten
 • Zweedsetenten
 • Kontent Structures
 • Wiersma Tentenverhuur en Partyverhuur
 • Bressers Tentenverhuur