Algemene informatie

De TVD is dé Branchevereniging van Nederlandse Tentenverhuurbedrijven en is opgericht op 14 juni 1990. Zij vertegenwoordigt de tentenverhuurbedrijven die bij haar zijn aangesloten.

De vereniging onderhoudt regelmatig contact met diverse ministeries en met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instellingen voor het behartigen van de belangen van de leden. Daartoe is de vereniging ook aangesloten bij de centrale organisatie van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB-Nederland). Ook is de vereniging lid van de VVEM.

Naast deze algemene belangenbehartiging heeft de vereniging een taak op het gebied van informatie, voorlichting en advies aan de leden. Voor vragen op bedrijfseconomisch, juridisch (arbeidsrechtelijk) gebied en op het terrein van sociale verzekeringen, kunnen de leden bij het secretariaat advies krijgen.

Tentenverhuurbedrijven aangesloten bij de TVD staan voor kwaliteit en veiligheid van de producten en diensten.

De TVD houdt haar leden op de hoogte van de ontwikkelingen in de branche.

  • Van Oort Tentenverhuur
  • Tentzetter.nl
  • Van Kammen Tenten en Catering
  • Bressers Tentenverhuur