Debbie Reinders, voorzitter/secretaris                    Griete de Weerd, vice-voorzitter

                                          

Jan de Kruijf, penningmeester                               Walraad Benjamins, activiteiten

                                          

Ferry Bressers, bestuurslid                                  Ale Siemen van Kammen, algemene zaken

Jaap van de Vorle, social media

  • Steenge Tentenverhuur
  • Van Oort Tentenverhuur
  • Verkerk Verhuur
  • A. Kuijf Tenten Tribunes Verhuur